Класифікація методів радіонуклідної діагностики????????

Радіонуклідна діагностика— це розділ медичної радіології, який вивчає методи дослідження функціонального і морфологічного стану органів і систем з допомогою радіо фармацевтичних препаратів (РФП).

Основним методом радіонуклідної діагностики є радіометрія, яка полягає в реєстрації радіометричними приладами випромінювання введених в організм РФП.

В якості радіоактивних індикаторів використовують різні радіонукліди, що входять в склад органічних або неорганічних сполук. Хімічні сполуки, в яких частина нейтральних атомів замінена радіоактивними, називають міченими сполуками. Використовують дуже малі у ваговому відношенні кількості радіонуклідів (однієї стоквадрильйонної частки граму). Такі малі кількості отримали найменування індикаторних кількостей, а зумовлені ними дози опромінення – індикаторних доз. Такі дози суттєво не впливають негативно на Класифікація методів радіонуклідної діагностики???????? організм, не порушують нормальний перебіг життєвих процесів і томупротипоказань до їх використання немає за винятком обмежень передбачених НРБУ – 97, вагітності, періоду лактації, дитячого віку.

Хімічні властивості радіонуклідів тотожні властивостям стабільних тих же хімічних елементів, тому і поведінка їх в організмі однакова. Вивчення метаболізму радіоактивних індикаторів дозволяє робити висновки про метаболізм відповідних стабільних речовин.

Радіонукліди отримують в ядерних реакторах, за допомогою циклотронів і після очищення і визначення питомої активності; їх в герметично закритих ампулах в спеціальних захисних контейнерах направляють в радіологічні лабораторії. Вибір індикатора і апаратури для радіонуклідного дослідження залежить від завдання дослідження.


documentbahoyeb.html
documentbahpfoj.html
documentbahpmyr.html
documentbahpuiz.html
documentbahqbth.html
Документ Класифікація методів радіонуклідної діагностики????????