З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница

?

З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота?

+Оксипролін

-Серин

-Треонін

-Тирозин

-Гомосерин

?

Серед імуноглобулінів є такий, що здатен секретуватися та здійснювати імунологічний захист від інфекції ротової порожнини та зубів. Вкажіть на нього.

+IgA

-IgG

-IgM

-IgD

-IgE

?

Серед ферментів слини є такий , що здатен гідролізувати пептидогліканову оболонку бактерій і тому має антибактеріальну активність. Який це фермент?

+Лізоцин

-Альфа- амілаза

-ліпаза

-Лужна фосфатаза

-Мальтаза

?

При недостатності якого вітаміну у дітей запізнюється прорізання зубів та порушуються процеси мінералізації кісток та

+Вітамін D

-Вітамін E

-Вітамін A

-Вітамін K

-Вітамін P

?

Назвіть білок, який має основне значення у формуванні органічного матриксу зуба:

+Колаген

-Альбумін

-Глобулін

-Еластин

-Фібронектин

?

Яка з наведених тканин зуба містить найменшу кількість З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница води?

+Емаль

-Дентин

-Пародонт

-Пульпа

-Кістки

?

З надлишком якого елементу в їжі і воді пов’язане захворювання зубів флюороз?

+Фтор

-Фосфор

-Кальцій

-Натрій

-Калій

?

Відкладанню мінеральних солей в органічний матрикс зуба передує прискорений синтез такого полісахариду:

+Хондроітинсульфату

-Гепарину

-Глікогену

-Кератансульфату

-Дерматансульфату

?

Яка з наведених мінеральних речовин міститься в твердих тканинах зуба в найбільшій кількості?

+Гідроксиапатит $[Ca_{10}(P_0_4)_6(OH)_2]$

-Карбонатапатит $[Ca_{10}(P_0_4)_5CO_3]$

-Фторапатит $[Ca_{10}(P_0_4)_6F_2]$

-Хлорапатит $[Ca_{10}(P_0_4)_6Cl_2]$

-Фосфат кальцію $[Ca_{10}(P_0_4)_6]$

?

При недостатності якого вітаміну порушується синтез колагену, затримується процес мінералізації і утворення зуба, виникає кровотеча з ясен?

+Вітаміну С

-Вітаміну D

-Вітаміну А

-Вітаміну В2

-Вітаміну К

?

Нормальное строение и функция эмали обеспечивается динамическим равновесием процессов деминерализации и реминерализации. Какие гормоны обладают наиболее выраженным действием З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница на баланс этих процессов?

+Тиреокальцитонин и паратгирмон

-Глюкокортикоиды и минералокортикоиды

-Инсулин и глюкагон

-Минералокортикоиды и паратгормон

-Тиреоидные гормоны и соматотропин

?

При аналізі слини у пацієнта виявлено підвищений вміст лактату. Активація якого процесу є основною причиною підвищення лактату?

+Анаеробного розпаду глюкози-Аеробного розпаду глюкози

-Розпаду глікогену

-Травлення вуглеводів

-Глюкозо-лактатного циклу

?

У немовляти затримка появи перших зубів. Вкажіть, недостача якого вітаміну має місце у немовляти.

+D3

-РР

?

У чоловіка 38 років на фоні гіповітамінозу С підвищена кровоточивість ясен. Порушенням якого процесу це

+Гідроксилювання залишків проліну та лізину

-Згортання крові

-Синтезу гемоглобіну

-Розпаду тирозину

-Синтезу гідрокортизону

?

Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням зуба лікар стоматолог призначив вікасол - структурний аналог вітаміну К. Вкажіть, який процес активується З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница під впливом

+Карбоксилювання залишків глутамінової кислоти

-Гідроксилювання залишків проліну

-Гідроксилювання залишків лізину

-Декарбоксилювання амінокислот

-Фосфорилювання залишків серину

?

У жінки 32 років запалення ясен (гінгівіт), що супроводжується гіпоксією. Вкажіть, утворення якого метаболіту вуглеводного обміну значно збільшується при цьому в тканинах пародонта.

+Лактату

-Рибозо-5-фосфату

-Глікогену

-Глюкозо-6фосфату

-НАДФН

?

У чоловіка 37 років установлена аденома паращитовидної залози. Вкажіть, баланс якої речовини порушується пацієнта у першу чергу.

+Кальцію

-Натрію

-Калію

-Води

-Фосфатів

?

Хворому на пародонтоз лікар призначив аплікації вітаміну А. Активація якого процесу під впливом вітаміну А забезпечує лікувальний ефект?

+Росту та диференцііювання клітин

-Гідроксилювання проліну

-Карбоксилювання глутамінової кислоти

-Темнового зору

-Кольорового зору

?

У пациента 38 лет через месяц после перенесенной тяжелой операции наступило выздоровление и наблюдается положительный азотистый баланс. Снижение концентрации какого азотсодержащего вещества может отмечаться З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница в моче у данного пациента?

+Мочевины

-Лактата

-Стеркобилиногена

-Галактозы

-17-кетостероидов

?

У пациентки 23 лет после неконтролируемого врачами длительного голодания развились признаки белковой дистрофии. Выберите из предложенных ответов состояние, характерное для белкового голодания.

+Снижение синтеза мочевины в печени

-Гипергликемия

-Положительный азотистый баланс

-Увеличение онкотического давления крови

-Гематурия

?

У ребенка,не получавшего в течение зимы свежих овощей и фруктов, при осмотре обнаружены множественные подкожные кровоизлияния, воспаления десен, кариозные полости в зубах. Комбинацию каких витаминов следует назначить ребенку?

+Аскорбиновой кислоты и рутина

-Тиамина и пиридоксина

-Фолиевой кислоты и кобаламина

-Рибофлавина и никотинамида

-Кальциферона и аскорбиновой кислоты

?

У больного с почечной недостаточностью,несмотря на нормально сбалансированную диету, развилась почечная остеодистрофия, сопровождающаяся интенсивной деминирализацией костей. Нарушение образования биологически активной формы З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница какого витамина явилось

+Кальциферола

-Ретинола

-Тиамина

-Нафтохинона

-Рибофлавина

?

При порушенні обміну нуклеотидів розвивається захворювання подагра в результаті нагромадження в організмі

+Сечової кислоти

-Сечовини

-$\beta$-аланіну

-Гомогентизинової кислоти

-Фенілпіровиноградної кислоти

?

Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі, але для окремих органів є специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клітин головного мозку :

+Утворення глутаміну

-Утворення сечовини

-Утворення аспарагіну

-Утворення NH4+

-Утворення креатину

?

Гиповитаминоз С приводит к уменьшению образования органического матрикса, задержке процессов реминерализации, нарушению синтеза коллагена, так как этот витамин участвует в процессах:

+Гидроксилирования пролина и лизина

-Карбоксилирования пролина

-Карбоксилирования лизина

-Гидроксилирования пролина

-Гидроксилирования лизина

?

Основным белком тканей зуба является коллаген, который составляет нерастворимую фракцию белков. Коллаген содержит в большом количестве аминокислоты :

+Пролин, гидроксипролин, и глицин

-Пролин и лизин

-Пролин, гидроксилизин

-Лигин,гидроксилизин и глицин

-Лизин З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница и глицин

?

Какой из витаминов в сочетании с витамином С усиливает терапевтический эффект лечения цинги:

?

У ребенка отмечается задержка прорезывания зубов, неправильное их расположение. Жалобы также на сухость во рту, появление трещин в углах рта с последующим нагноением. С недостатком какого витамина может быть связано это

?

У хворого спостерігається збільшення проникності стінок кровоносних судин із розвитком підвищеної кровоточивості ясен, виникнення дрібнокраплинних крововиливів на шкірі, випадіння зубів. Ця патологія зумовлена:

+Гіповітамінозом вітаміну С

-Гіпервітамінозом вітаміну Д

-Гіпервітамінозом вітаміну С

-Гіповітамінозом вітаміну Д

-Гіповітамінозом вітаміну А

?

У дитини першого року життя спостерігається збільшення розмірів голови і живота, запізніле прорізування зубів, порушення структури емалі. Це є наслідком З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница:

+Гіповітамінозу вітаміну Д

-Гіповітамінозу вітаміну С

-Гіповітамінозу вітаміну А

-Гіповітамінозу вітаміну $В_1$

-Гіповітамінозу вітаміну $В_2$

?

Гіпосалівація, яка спостерігається при гострих і хронічних запаленнях слинних залоз, слинно-кам’яній хворобі зумовлює розвиток:

+Карієсу

-Флюорозу

-Стоматиту

-Гінгівіту

-Пульпіту

?

alpha-амілаза слини каталізує гідроліз $|alpha$-1,4-глікозидних зв’язків крохмалю. Активатором її є іони:

+Натрію

-Калію

-Міді

-Свинцю

-Цинку

?

Після споживання їжі виникає аліментарна (харчова) гіперглікемія, яка стимулює секрецію такого гормону :

+Інсулін

-Глюкагон

-Адреналін

-Норадреналін

-Кортизол

?

Кальцитріол підтримує фізіологічні концентрації кальцію і фосфатів у плазмі крові і тим самим забезпечує мінералізацію тканин кістки і зуба. Який молекулярний механізм його дії ?

+Активує експресію генів синтезу $Ca^{2+}$ - зв‘язуючих білків

-Активує синтез кальцитоніну в щитовидній залозі

-Активує процесинг пропаратгормону в паратгормон

-Активує остеоцити, що призводить до мінералізації З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница тканин

-Активує процес синтезу холекальциферолу

?

Який найбільш швидким механізмом утворення АТФ, що необхідний для термінового включення процесу м’язового скорочення ?

+Генерація АТФ із креатинфосфату

-Аеробний гліколіз

-Анаеробний гліколіз

-Глікогеноліз у м’язах

-Окислення тригліцеридів

?

Недостатність яких компонентів харчування у дітей викликає порушення процесу утворення зубів у хворих на "квашиоркор"?

+Білкове голодування

-Ліпідне голодування

-Вуглеводне голодування

-Недостатність вітамінів

-Недостатність хромопорфіринів

?

Розчином яких солей можна зняти токсичну дію фтору на тканини зуба?

+Розчином солей кальцію

-Розчином солей натрію

-Розчином солей калію

-Розчином солей ртуті

-Розчином солей срібла.

?

Який біохімічний механізм дії лізоциму слини?

+Гідролізує N-глікозидні зв"язки в пептидогліканах.

-Гідролізує глікозидні зв"язки в глікогені

-Розщеплює пептидні зв"язки в білках

-Розщеплює складно-ефірні зв"язки З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница в ліпідах

-Гідролізує N-глікозидні зв"язки в нуклеїнових кислотах.

?

Який мікроелемент має найбільш виражену карієсогенну дію?

+Селен

-Барій

-Стронцій

-Залізо

-Мідь.

?

Недостатність яких вітамінів обумовлює кровоточивість ясен?

+Вітамін С, К, Р

-Вітамінів В1, Е, Д

-Вітамінів В2, А, В6

-Вітамінів В3, Н, В12

-Вітамінів В5, А, В1.

?

Зниження активності якого фермента слини служить показником гіпофункції білявушної залози?

+Амілаза

-Мальтаза

-Лізоцим

-Глюкокіназа

-Фосфатаза

?

Який вітамін є абсолютно необхідним для утворення функціонально активного білка колагену, що бере участь в мінералізації зубів та кісток?

+Вітамін С

-Вітамін Д

-Вітамін В1

-Вітамін А

-Вітамін В2

?

Який фермент слини має антимікробну дію?

+Лізоцим

-Мальтаза

-Амілаза

-Фосфатаза

-Гексокіназа

?

При обробці перекисом водню слизової оболонки хворого, що страждає запаленням ротової порожнини, кров пофарбувалась у коричневий колір замість піноутворення З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница. При зниженні концентрації якого з перелічених ферментів це можливо?

+Каталаза

-Псевдохолінестераза

-Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

-Ацетилтрансфераза

-Метгемоглобінредуктаза

?

После аварии на химическом производстве произошло загрязнение окружающей среды нитроcоединениями. У людей, проживающих в этой местности, появилась резкая слабость, головная боль, одышка, головокружение. В чем причина развития гипоксии?

+Образование метгемоглобина

-Угнетение дегидрогеназ

-Образование карбоксигемоглобина

-Снижение функции флавиновых ферментов

-Инактивация цитохромоксидазы

?

По результатам анализов желудочного сока больного установлено: общая кислотность - 24 ммоль/л, свободная соляная кислота - 1,5 ммоль/л, содержание гастромукопротеина снижено. Недостаток какого витамина наблюдается в

+Кобаламина

-Фолиевой кислоты

-Пантотеновой кислоты

-Никотинамида

-Биофлавоноидов

?

При операції на щитовидній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу, помилково були видалені паращитовидні залози. Виникли судоми, тетанія. Обмін якого біоелемента було порушено?

+Кальція

-Магнія

-Калія

-Заліза

-Натрія

?

При цукровому діабеті З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница і голодуванні в крові збільшується вміст ацетонових тіл, що використовуються в якості енергетичного матеріалу. Назвіть речовину, з якої вони синтезуються:

+Ацетіл-КоА

-Сукциніл-КоА

-Цитрат

-Малат

-Кетоглутарат

?

У хворого спостерігається дерматит, діарея, деменція. При анамнезі виявлено, що основним продуктом харчування хворого є кукурудза. Данні порушення пов’язані з

+Вітаміну РР

-Вітаміну В1

-Вітаміну В2

-Вітаміну В9

-Вітаміну В8

?

Окуліст виявив у хворого збільшення часу адаптації ока до темряви. Неостаність якого вітаміну може бути причиною такого симптому?

+Вітаміну А

-Вітаміну Е

-Вітаміну С

-Вітаміну К

-Вітаміну D

?

Хворий скаржився на загальну слабкість та кровотечу з ясен. Недостатність якого вітаміну можна припустити?

+Вітамін С

-Вітамін Е

-Вітамін РР

-Вітамін D

-Вітамін В1

?

У добовому раціоні дорослої здорової З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница людини повинні бути жири, білки, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі та вода. Вкажіть кількість білку, яка забезпечує нормальну життєдіяльність організму.

+100 - 120.

-50 - 60.

-10 - 20.

-70 -80.

-40 - 50.

?

При обстеженні хворого виявлені дерматит, діарея, деменція. Вкажіть, відсутність якого вітаміну являється причиною цього стану.

+Нікотінаміду.

-Аскорбінова кислота.

-Фолієва кислота.

-Біотин.

-Рутин.

?

Яке похідне гемоглобіну виявляється в крові при отруєнні чадним газом

+Карбоксігемоглобін.

-Метгемоглобін.

-Оксігемоглобін.

-Карбгемоглобін.

-Вердогемоглобін.

?

При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення пероксиду водню. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування.

+Каталаза.

-Цитохромоксидаза.

-Сукцинатдегідрогеназа.

-Кетоглутаратдегідрогеназа.

-Аконітаза.

?

Хворий напередодні операції знаходився в стані стресу. Збільшення концентрації якого гормону в крові супроводжує цей стан.

+Адреналін З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница.

-Інсулін.

-Пролактин.

-Прогестерон.

-Глюкагон.

?

В експериментальних дослідженнях було встановлено, що стероїдні гормони впливають на протеосинтез. Вкажіть, на який етап цього процесу вони здійснюють вплив.

+Синтез специфічних м-РНК.

-Синтез АТФ.

-Синтез специфічних т-РНК.

-Синтез ГТФ.

-Синтез специфічних р-РНК.

?

На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно здійснити в дослідній крові.

+ДНК.

-т-РНК.

-р-РНК.

-м-РНК.

-мя-РНК.

?

Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її.

+Гама-глобуліни.

-Альбуміни.

-Альфа1-глобуліни.

-Альфа2-глобуліни.

-Бета-глобуліни.

?

Пролонгированное действие ряда З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница антибиотиков и сульфаниламидов обусловлено тем, что они циркулируют в крови длительное время в комплексе с

+Альбумином

-Трансферрином

-Гемоглобином

-Гаптоглобином

-Гемопексином

?

Наличие белка в растворе можно выявить с помощью цветных реакций. Какая из нижеперечисленных реакций даст отрицательный результат при полном гидролизе белка

+Биуретовая

-Нингидриновая

-Ксантопротеиновая

-Фоля

-Сакагучи

?

Полное окисление молекулы глюкозы и сопряжение его с фосфорилированием эквивалентно образованию следующего суммарного количества молекул АТФ:

+38

-8

-12

-52

-58

?

Процесс синтеза АТФ, идущий сопряженно с реакциями окисления при участии системы дыхательных ферментов митохондриий, называется:

+Окислительным фосфорилированием

-Cубстратным фосфорилированием

-Cвободным окислением

-Фотосинтетическим фосфорилированием

-Перекисное окисление

?

Хвора 58 років. Стан важкий, свідомість затьмарена , шкіра суха , очі запалі, ціаноз, запах гнилих яблук з рота. Результати аналізів: глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5 \% глюкози. Причиною такого З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница стану є:

+Гіперглікемічна кома

-Гіпоглікемічна кома

-Анафілактичний шок

-Уремічна кома

-Гіповалемічна кома

?

Пацієнт 33- х віку. Хворіє 10 років. Періодично звертається до лікаря зі скаргами на гострі болі в животі, судоми, порушення зору. У його родичів спостерігаються подібні симптоми. Сеча червоного кольору . Госпіталізований з діагнозом - гостра переміжна порфірія. Причиною захворювання може бути порушення біосинтезу:

+Гему

-Інсуліну

-Жовчних кислот

-Простагландинів

-Колагену

?

Хворий 13 років. Скаржиться на загальну слабість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху. Що може бути причиною такого стану:

+Хвороба кленового сиропу

-Хвороба Аддісона

-Тирозиноз

-Гістидинемія

-Базедова хвороба

?

Внаслідок попадання окропу на руку уражена ділянка шкіри почервоніла, набрякла, стала болючою. Яка речовина може З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница привести до такої реакції?

+Гістамін

-лізин

-тіамін

-глутамін

-аспарагін

?

У хворого з частими кровотечами у внутрішні органи і слизові оболонки у складі колагенових волокон виявили пролін і лізин. Відсутність якого вітаміну приводить до порушення їх гідроксилювання?

+Вітамін С

-Вітамін Е

-Вітамін К

-Вітамін А

-Вітамін Д

?

У хворого 50 років діагностовано подагру, а в крові виявлено гіперурикемію. Обмін яких речовин порушений :

+Пуринів

-Жирів

-Амінокислот

-Вуглеводів

-Піримідину

?

У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових оболонок, вушних раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Який найбільш імовірний симптом.

+Алкаптонурія

-Альбінізм

-Цистинурія

-Порфірія

-Гемолітична анемія

?

Хворий 20 років. Скаржиться на загальну слабість запаморочення, швидку стомлюваність. При обстеженні виявлено: гемоглобін крові 80 г/л, мікроскопічно виявлено еритроцити зміненої З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница форми. Причиною може бути:

+Серповидноклітинна анемія

-Паренхіматозна жовтяниця

-Гостра переміжна порфірія

- Обтураційна жовтяниця

-Хвороба Аддісона

?

В сечі хворого знайдені кетонові тіла. При якому захворюванні в сечі з’являються кетонові тіла?

+Цукровий діабет.

-Гострий гломелуронефпит.

-Сечокам’яна хвороба.

-Туберкульоз нірки.

-Інфаркт нірки.

?

У дитини в крові підвищена кількість фенілпіровіноградної кислоти. Який вид лікування потрібен при фенілкетонемії?

+Дієтотерапія.

-Вітамінотерапія.

-Ферментотерапія.

-Антібактеріальна терапія.

-Гормонотерапія.

?

Порушення функції островків Лангерганса приводить до зниження продукції:

+Глюкогона та інсуліна.

-Тироксина та кальцитоніна.

-Інсуліна та адраналіна.

-Калікреїнів та ангеотензіна.

-Паратгормона та кортізона.

?

Для нормального метаболізму клітинам необхідні макроергічні сполуки. Що належить до макроергів?

+Креатинфосфат.

-Креатин.

-Креатинин.

-Глюкозо-6-фосфат.

-Аденозінмонофосфат.

?

Хворий 48 років звернувся З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница до лікаря зі скаргами на сильні болі, припухлість, почервоніння в ділянках суглобів, підвищення температури до 38оС. В крові виявлено високий вміст уратів. Ймовірною причиною такого стану може бути порушення

+Пуринів

-Колагену

-Холестерину

-Піримідинів

-Вуглеводів

?

У чоловіка 53 років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором фермента:

+Ксантиноксидази

-Уреази

-Уратоксидази

-Дигідроурацилдегідрогенази

-Уридилілтрансферази

?

У пацієнта, що звернувся до лікаря спостерігається жовте забарвлення шкіри, сеча-темна, кал(темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде спостерігатися в сироватці крові?

+Вільного білірубіну

-Кон’югованого білірубіну

-Мезобілірубіну

-Вердоглобіну

-Білівердину

?

У лікарню поступив 9-річний хлопчик розумово і фізично відсталий. При біохімічному аналізі крові виявлено підвищену кількість фенілаланіну. Блокування якого фермента може призвести до З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница такого стану?

+Фенілаланін-4-монооксигенази

-Оксидази гомогентизинової кислоти

-Глутамінтрансамінази

-Аспартатамінотрансферази

-Глутаматдекарбоксилази

?

Пацієнт звернувся зі скаргами на напади затрудненого дихання, запаморочення. З’ясувалося, що він працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти. З порушенням функції якого ферменту можуть бути пов’язані вказані

-Цитохромоксидази

-Лактатдегідрогенази

-Сукцинатдегідрогенази

-Каталази

-Піруватдегідрогенази

?

Мати зауважила занадто темну сечу у її 5-річної дитини. Дитина скарг ніяких не висловлює. Жовчних пігментів у сечі не виявлено. Поставлено діагноз алкаптонурія. Дефіцит якого ферменту має місце?

+Оксидази гомогентизинової кислоти

-Фенілаланінгідроксилази

-Тирозинази

-Оксидази оксифенілпірувату

-Декарбоксилази фенілпірувату

?

Жінка 30 років хворіє близько року, коли вперше з’явились болі в ділянці суглобів, їх припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз ревматоїдний артрит. Однією з вірогідних причин цього захворювання є зміна в структурі З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница білка сполучної тканини:

+Колагена

-Муцина

-Міозина

-Овоальбуміна

-Тропоніна

?

У хворого С. діагностовано міеломну хворобу. Загальний білок крові - 180 г/л. Такий рівень білка ймовірний за рахунок:

+Білка Бенс-Джонса

-Альбумінів

-Гаптоглобіну

-Імуноглобулінів

-Трансферину

?

У пацієнта після вживання сирих яєць з?явилися дерматити. Який розвився авітаміноз?

+Авітаміноз біотіну

-Авітаміноз фолієвої кислоти

-Авітаміноз пантотенової кислоти

-Авітаміноз параамінобензойної кислоти

-Авітаміноз інозиту

?

У хворого в крові збільшена концентрація пірувата. Значна кількість екскретується з сечею. Який авітаміноз спостерігається у хворого?

+Авітаміноз вітаміна В1

-Авітаміноз вітаміну Е

-Авітаміноз вітаміну В3

-Авітаміноз вітаміну В6

-Авітаміноз вітаміну В2

?

У клініку поступив хворий з підозрою на подагру. Який біохімічний аналіз слід назначити для уточнення діагнозу?

+Визначення сечової кислоти в крові та в сечі

-Визначення сечовини З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница в крові та сечі

-Визначення креатіну в крові

-Визначення активності урікази в крові

-Визначення амінокислот в крові

?

На основі лабораторного аналізу, у хворого підтверджено діагноз - подагра. Який аналіз був проведений для постановки

+Визначення сечової кислоти в крові та сечі

-Визначення креатинину в сечі

-Визначення залишкового азоту в крові

-Визначення сечовини в крові та сечі

-Визначення аміаку в сечі

?

Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина приймає особливо активну участь у знешкодженні аміака у тканинах мозку?

+Глутамінова кислота

-Лізин

-Пролін

-Гістидин

-Аланін

?

Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко на протязі 3-4 хв. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

+Виникає дихальний алкалоз

-Виникає дихальний ацидоз

-Виникає метаболічний алкалоз

-Виникає метаболічний ацидоз

-Кислотно З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница-лужна рівновага не змінюється

?

Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що напротязі тривалого часу вона харчувалась переважно кукурудзою, мало вживала м?яса. Що стало причиною виникнення пелагри?

+Дефіцит триптофану у кукурудзі

-Дефіцит тирозину в кукурудзі.

-Дефіцит проліну в кукурудзі

-Дефіцит аланіну в кукурудзі

-дефіцит гістидину в кукурудзі

?

Ціаністий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. Назвіть, на які ферменти в мітохондріях діє цианистий калій:

+цитохромоксидазу [аа3]

-флавінові ферменти

-цитохром $В_5$

-НАД+ - залежні дегідрогенази

-цитохром Р-450

?

Який з перелічених гормонів знижує швидкість ліполізу в жировій тканині?

+інсулін

-адреналін

-гідрокортизон

-соматотропін

-норадреналін

?

Перетравлення білків у шлунку є початковою стадією розщеплення білків у травному каналі людини. Назвіть ферменти, які беруть З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница участь в перетравлені білків у шлунку:

+пепсин та гастриксин

-трипсин та катепсини

-хімотрипсин та лізоцим

-ентеропептидаза та еластаза

-карбоксипептидаза та амінопептидаза

?

При обстеженні хворого виявлено підвищено вмісту в сироватці крові ліпопротеінів низької щільності. Яке захворювання можна передбачити у цього хворого ?

+атеросклероз;

-ураження нирок

-гострий панкреатит

-гастрит

-запалення легень

?

У хворого на цукровий діабет після ін’єкції інсуліну настала втрата свідомості, судоми. Який результат дав біохімічний аналіз крові на вміст глюкози?

+2.5 ммоль/л

-3,3 ммоль/л

-8,0 ммоль/л

-10 ммоль/л

-5.5 ммоль/л

?

Біогенні аміни: гістамін, серотонін, ДОФамін та інші - дуже активні речовини, які впливають на різноманітні фізіологічні функції організму. В результаті якого процесу утворюються біогенні аміни в тканинах організму ?

+декарбоксилювання амінокислот

-дезамінування амінокислот

-трансамінування амінокислот

-окислення амінокислот

-відновного реамінування

?

Універсальною біологічною системою окислення З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница неполярних сполук [багато лікарських засобів, токсичних сполук], стероїдних гормонів, холестерину являється мікросомальне окислення. Назвіть, який цитохром входить до складу оксигеназного ланцюгу мікросом:

+ цитохром Р 450

-цитохром а3

-цитохром в

-цитохром c

-цитохром а

?

У пациентки с постоянной гипогликемией анализ крови после введения адреналина существенно не изменился. Врач предположил нарушение в печени. Об изменении какой функции печени может идти речь?

+Гликогендепонирующей

-Холестеринообразующей

-Кетогенной

-Гликолитической

-Экскреторной

?

После выполнения тяжелой мышечной работы хронический алкоголик потерял сознание. Назовите возможную причину потери сознания.

+Гипогликемия

-Гипергликемия

-Кетонемия

-Азотемия

-Гипераммониемия

?

Больному, страдающему хроническим гепатитом, для выяснения обезвреживающей функции печени была проведена нагрузка бензоатом натрия. По выделению какого вещества с мочей судят об обезвреживающей функции печени?

+Гиппуровой кислоты

-Фенилуксусной З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница кислоты

-Лимонной кислоты

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentbahnnen.html
documentbahnuov.html
documentbahobzd.html
documentbahojjl.html
documentbahoqtt.html
Документ З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота? 1 страница